Back to Top

1455129_579772252089290_319092814_n

ARES (Artistic Educational System) – Euroopaülene partnerlus, mis analüüsib kunsti ja kultuurilise meedia võimet arendada LGBT noori.

Miks kunstilise kultuurilise meedia partnerlus?

Kunstiline ja kultuuriline meedia (KKM), mis kaasab kino, teatri ning kirjanduse, on alati mänginud olulist rolli ühiskonna väärtuste ja normide kujunemisel. Minevikus, kuid veel tänapäevalgi, kujutab kunstiline ja kultuuriline meedia LGBT liikmete stereotüüpe. Selline kujutamine on hävitavalt mõjunud seksuaalsete kalduvuste sotsiaalsele aktsepteerimisele ning on kaasa toonud paljude LGBT inimeste sotsiaalse tõrjutuse ja lausa enesetapud. Tänapäeval on aga hakatud paljudes kultuurilistes ja kunstilistes meediavahendites LGBT teemat palju positiivsemalt kujutama. Selline materjal on aga kahjuks jõudnud küllaltki piiratud publikuni. Küsimus seisnebki selles, kuidas me saaksime kasutada selliseid KKM-e, et tugevdada LGBT noorte enesekindlust ja avardada noorte eelarvamuslike heterode mõttemaailma.

Strateegia

Projekti eesmärkide saavutamiseks loob ARESe partnerlus kommunikatiivse ja innovatiivse kava (mitteametlik õppeprotsess), mis alustades LGBT temaatiliste kunstiliste ja kultuuriliste teoste (filmid, etendused, videod) analüüsist stimuleerib kunstiliste tööde arengut, mis omavad sotsiaalset ja kultuurilist väärtust. Partnerlus loob raamistiku kirjeldamaks filme ja teisi kunstilisi teoseid läbi nende mõju LGBT kogukonna liikmetele. Me käime filmifestivalidel ja teistel kultuuriüritustel ning korraldame ka ise arutlusõhtuid ning vestlusringe. Kasutades loodud raamistikku analüüsime vaadatavaid filme ja näidendeid. Saadud kogemuste põhjal loob ARESe projekti meeskond mitu mitteametlikku õppemeetodit, mis toovad kasu LGBT täiskasvanute õppele.

Eesmärgid

1) Näidata, et kunstiline õpe KKM kasutamise kaudu on harv ning sotsiaalselt/kultuuriliselt kasulik LGBT noortele.

2) Tekitada dialoog kohaliku valitsuse, õppeasutuste, kultuuriühingute ning LGBT ekspertide vahel võitlemaks homofoobia ja transfoobia vastu kasutades KKMi.

Kuidas saad aidata

Partnerriikide kohalikes projektides osalejad süvendavad ning arendavad arutelu mis käsitleb erinevaid seksuaalseid sättumusikajastavaid kultuurilisi meediavahendeid. Partnerluses osalevad õppurid võivad olla filmi- või lavakunstnikud, õpetajad, treenerid või juhendajad, kes töötavad LGBT liikmetega. Sul on võimalus liituda ARESe võrgustikuga ja osaleda filmiõhtutel, kus arutletakse vaadatud filmide väärtuse üle LGBT kogukonnale. Osad õppurid võivad saada võimaluse osaleda partnerluskohtumisel ning projekti üritustel erinevas riikides, kus neil on võimalus oma arvamust avaldada. Õppurina on sul ülihea võimalus teha koostööd ARESe meeskonnaga ning aidata luua program, millest saab kasu kogu LGBT kogukond. Huvitatud? Võta ühendust! 

Partnerid

Brošüür (EST)

Uudiskiri nr 1

Uudiskiri nr 2

Uudiskiri nr 3

Uudiskiri nr 4

Videotreiler